Kordynator : Lucyna Łazarewicz- Lorens 
tel : 500-141-284 

 .