Piotr deruś : 736 970 778

wspiera : 


Gdynia, Uniwersyteckie Centrum Medycyny Morskiej i Tropikalnej, ul. Powstania Styczniowego 9B


Gdańsk, Pomorskie Centrum Chorób Zakaźnych i Gruźlicy, ul. Mariana Smoluchowskiego 18


Specjalistyczny w Kościerzynie sp. z o.o.


Szpitale Pomorskie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - Szpital Specjalistyczny im. F. Ceynowy-Wejherowo


7 Szpital Marynarki Wojennej z Przychodnią SPZOZ